• Davet
 • Düzenleme Kurulu
 • Bilimsel Program
 • Kayıt
 • Sponsorlar
 • İletişim

 • Sempozyum Geri Sayım: • Hava durumu tahmini
  Ankara

Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 14-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi 50. Yıl Konferans Salonlarında “Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına 29. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum’un ana teması “Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapiler: Kaygı ve Depresyon” olarak belirlenmiştir.

“Bilişsel Davranışçı Terapiler” kanıta dayalı bilimsel uygulamalardır. Ülkemizde bu terapi yöntemi için, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışanlara yönelik yapılandırılmış eğitim programları giderek yaygınlaşmaktadır.

Biz de mesleki bilgi ve becerilerini bilişsel davranışçı terapiler konusunda zenginleştirmiş klinisyenlerin deneyimlerinden yararlanabileceğimiz bir bilim şöleni oluşturmayı hedefledik. Özellikle mesleki eğitimlerinin başında olan genç klinisyenlere yeni ufuklar açabilmeyi diliyoruz.

Bilimsel şölenimiz çok sayıda uygulamaya dönük, vaka temelli sunum yanı sıra alanında yetkin iki bilim insanının atölye çalışmasını da kapsamaktadır. Bilimin ışığında paylaşacağımız bilgi ve deneyimlerle, mesleki uygulamalarımıza zenginlik katmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Birim Günay KILIÇ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • ONURSAL BAŞKANLAR
 • Prof. Dr. Ayhan Çavdar
 • Prof. Dr. Orhan Öztürk
 • Prof. Dr. Efser Kerimoğlu
 •  
 • SEMPOZYUM BAŞKANI
 • Prof.Dr.Birim Günay Kılıç
 •  
 • ÜYELER
 • Doç.Dr. Didem Behice Öztop
 • Yrd. Doç. Dr. Pınar Uran Şenol
 • Uzm. Dr. Esra Yürümez
 • Dr. Ayşegül Efe
 • Dr. Fatma Akkuş Özdemir
 • Dr. Yusuf Gürel
 • Dr. Merve Arıcı
 • Dr. Fatma Pınar Arı
 • Dr. Emrah Cem Bayram
 • Dr. Mehtap Eroğlu
 • Dr. Gökçen İlçioğlu
 • Dr. Rahime Duygu Kaydok
 • Dr. Elif Bayram Akçay
 • Dr. Emre Ürer
 • Dr. Gökçe Yağmur Efendi
 • Dr. Tuğba Menteşe Babayiğit
 • Uzm. Psk. Başak Alpas
 • Uzm. Psk. İrem Öker Aycan
 • Uzm. Psk. Belgin Üstün Güllü
 • Uzm. Psk. Duygu Pamir Akın
 • Uzm. Psk. Sevim Erol Adaklı
 • Psk. Öznur Özyürek
 • ÇGE Uz. Gönül Erdoğan
 • Hemşire Nuray Yıldırım
 • Hemşire Semiha Uyaroğlu

BİLİMSEL PROGRAM

14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

09:00-09:30

Kayıt

09:30-10:00

Açılış Konuşmaları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı Prof.Dr. Birim Günay KILIÇ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülfem Elif ÇELİK

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İBİŞ

10:00-10:45

Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü Töreni

10:45-11:00

Kahve Molası

11:00-12:00

Açılış Konferansı

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Efser Kerimoğlu

Konuşmacı: Prof. Dr. Runa İdil Uslu

Yardım Elimiz Güçlendikçe Gelişen Çocuk ve Ergen Psikoterapilerinin Toplum Sağlığına Çok Boyutlu Katkısı

12:00-13:30

Öğle Arası

13:30-14:30

Panel - Beyinden Topluma Biyopsikososyal Bağlamda BDT Oturum başkanı: Prof. Dr. Ayşe Yalın

Prof. Dr. Özlem Özcan

BDT Beyinde Ne Yapar?

Prof. Dr. Emine Öztürk Kılıç

BDT Aile De Ne Yapar? Bir Vaka Üzerinden Anksiyete Bozukluklarında Aile Odaklı BDT

Doç. Dr. Didem Öztop

BDT Okulda Ne Yapar?

 

Panel- Sınav Kaygısı, Fobiler, Takıntılar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neşe Erol Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Sınav Kaygısında BDT Uygulamaları

Prof. Dr. Tezan Bildik

“KORKU AVCISI” ile İkinci En Yaygın Duygu Durum ve Anksiyete Bozukluğu Tedavisi: ÖZGÜL FOBİ

Doç. Dr. Nursu Çakın Memik

Bir Olgu Işığında OKB Tedavisi

15:30-15:45

Kahve Molası

15:45-17:30

Panel-Çocuk ve Ergenlerde Olgu Temelinde Üçüncü Dalga Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Runa İdil Uslu Uz. Dr. Özlem Sürücü

Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları

Doç. Dr. Didem Öztop

Çocuk ve Ergenlerde Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Psikoterapiler

Doç. Dr. Özhan Yalçın

Şefkat Odaklı Terapi: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Klinik Pratiğinde Olası Uygulama Alanları

15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

09:30-10:30

Panel - Depresyon ve BDT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem ÖZCAN Uz. Dr. Mehmet Çolak

Bir Depresyon Olgusu

Doç. Dr. Gonca Gül Çelik

Olgu Üzerinden BDT’nin Depresyona Bakış Açısı ve Kavramsallaştırması

Doç. Dr. Hatice Aksu

Olgu Üzerinden BDT’nin Depresyon Tedavisine Getirdikleri

Prof. Dr. Özlem Özcan

Depresyonda BDT’nin Gücü ve Güçlükleri

10:30-10:45

Kahve Molası

10:45-12:00

Panel- Yaygın Anksiyete, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla Aysev

Doç. Dr. Canan Tanıdır

Çocuk ve Ergenlerde Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Doç. Dr. Özhan Yalçın

Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. SevayAlşen

Çocuk ve Ergenlerde Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

12:00-13:30

Öğle Arası

13:30-14:30

Panel -Travma ve BDT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melda Akçakın Uz. Dr. Hatice Ünver

Bir Travma Vakası Üzerinden BDT Çalışması

Uz. Dr. Hasan Hatip

Çocukluk Çağı Travmalarında BDT Uygulamaları

Prof. Dr. Işık Karakaya

Travmada BDT’nin Güçleri-Güçlükleri

14:30-14:45

Kahve Molası

14:45-17:30

Atölye Çalışması-1

Prof. Dr. Emine Gül Kapçı

4-12 Yaş Çocuklarda BDT Temelli Anababa Eğitimi: Öfke Yönetimi

16 ŞUBAT 2018, CUMA

09:00-16:00

Atölye Çalışması-2

Prof. Dr. Céu Salvador

“Social Anxiety Disorder in Children and Adolescents: Basics and Beyond”

16:30-17:00

Kapanış

 

SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETLERİ

Uzman

350,00 TL

Asistan ve Psikolog

250,00 TL

Öğrenci

150,00 TL


Kayıt formu için tıklayınız.
Sponsorluk başvurularınız için info@muallaozturksempozyumu2018.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Sempozyum Merkezi:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
50. Yıl Konferans Salonu, Cebeci Yerleşkesi Dikimevi – ANKARA

Kongre Bilimsel Sektereteri
Uz. Dr. Esra Yürümez T: 0 (312) 595 79 78
F: 0 (312) 362 81 66
M: esrayurumez@gmail.com
Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Mamak Cad. 06100 Dikimevi – ANKARA

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

SALTUR TURİZM T: 0 (312) 425 13 33
F: 0 (312) 425 71 37
M: info@muallaozturksempozyumu2018.com
Adres: Atatürk Bulvarı No:175-8 Kavaklıdere – ANKARA